Hypokaustní vytápění

New Project (11)

V nabídkách obchodů, internetových fórech a stránkách zaměřených na krby, krbové vložky, kamna a vytápění domů vůbec, se čím dál častěji můžeme setkat s pojmem hypokaustní vytápění. Ač se jedná o pojem velice zvláštní, složitý a pro člověka neznalého je těžké si pod ním představit něco konkrétního, jedná se způsob vytápění, který je principiálně jednoduchý a jeho historie sahá až do antického Řecka.

 

Prověřeno časem

New Project (16)

Právě tam se kdysi začaly výhody hypokaustního systému využívat pro vytápění tenkrát tolik populárních lázní, respektive jejich podlah. I samotné označení hypokauston pochází z řečtiny a dalo by se přeložit jako topení zezdola. Technicky vzato se pak jedná o uzavřenou soustavu topení, která prouděním teplého vzduchu ohřívá vnější část soustavy (plášť) a generuje tak sálavé teplo určené k vytápění. Jedná se tedy o odnož teplovzdušného vytápění a jako ostatně všechny ostatní způsoby, i to hypokaustní má svá specifika, výhody i nevýhody.

 

Kdy ano, kdy ne?

New Project (13)

V prvé řadě je třeba říct, že hypokaustní tepelná soustava se dá velice těžko realizovat v postaveném domě. Její perfektní fungování je podmíněno dokonalým navržením a uzpůsobením ostatních prostor – ovšem pozor, efektivní dosah tohoto vytápění není neomezený. Ideální je tedy počítat s tímto prvkem už při konstrukčním návrhu, prověřit dostupnost a naplno pak využít jeho výhody. Mezi ty bezesporu patří fakt, že sálavé teplo, které produkuje je pocitově velice příjemné a může být setrvačností uvolňováno až 24 hodin. Tím pádem je zajímavá i ekonomická stránka věci, kdy je úspora za palivo opravdu nezanedbatelná.

Dalším benefitem, obzvláště pro lidi s citlivějšími dýchacími cestami je to, že při hypokaustním topení nedochází k míchání ohřátého a studeného vzduchu, tudíž se ovzduší v místnosti nekontaminuje nečistotami a prachem vzniklých v topeništi.

 

Poraďte se s odborníky

New Project (15)

Tolik tedy něco základních informací o hypokaustním vytápění domů – jestliže o podobném systému uvažujete do své novostavby či chaty, zvažte předem veškeré okolnosti, poraďte se s odborníky a jistě nebudete zklamaní. Dobrý nápad, který přečkal staletí, je zárukou kvality.