Komín ke kamnům

7777777

Kamna bez komína jsou jako…zkrátka jako kamna bez komína. Neobejdou se bez něj a přitom vybrat správný komín a dobře jej postavit není žádná hračka. Závisí na tom fungování kamen, bezpečnost celé stavby a také výše investic na opravy a čištění v dalších letech.

 

Nejvíce problémů odstraníte při návrhu

8

A jako obvykle, alfa problematiky komínů leží už kdesi v náčrtcích a plánech stavby, ve které má později figurovat. Jeho umístění má totiž samozřejmě vliv nejen na jeho dostupnost při pozdějším čištění a opravách, ale také na jeho statiku a případné tepelné ztráty. Z těchto důvodů se obecně doporučuje umístit jej co nejvíce do středu domu, co nejdále od obvodových zdí. Za všech okolností je však primární bezpečnost, tudíž je třeba dbát na důkladný odvod spalin a dodržení veškerých protipožárních opatření.

 

Účel a použití kamen

9

Před samotným nákupem kouřovodů a dalších součástek je nutné si vyjasnit, na co bude komín připojen. Až na výjimky nelze zapojit do jednoho průduchu vícero spotřebičů a také například při přechodu z topení plynem na tuhá paliva může nastat problém, protože na to vás stávající komín nemusí být uzpůsoben. Řešením jsou pak univerzální a víceprůduchové komíny.

 

Odborný dohled

10

Z hlediska rozdělení komínů se pak dále bavíme o individuálních a systémových (komplexních). Individuální jsou sestavené z různých dílů na požadavek zákazníka a za jejich realizaci odpovídá montážní firma, či osoba. Systémové jsou pak souhrnným řešením dodávaným jedním výrobcem, který také odpovídá za funkčnost a bezpečnost celého systému.

Výběr a stavba komínů má svoje specifika – například to, že kouřovod kamen musí mít vždy menší průměr než komín a podobně. A jak již bylo řečeno, komín je nejen z hlediska bezpečnosti velice rizikovým místem. Z těchto důvodů by se na jeho návrhu a realizaci měla vždy podílet odborná osoba nebo firma.