Historie krbů

hist1

Bouřky a blesky sužují naši planetu od nepaměti. Blesky jsou častým původcem požárů a lidé toho dokázali již před 1,4 miliony let využít. Zkrocený oheň jim začal sloužit k zajištění tepla, přípravě jídla nebo k setkáním či obřadům. Rozdělat oheň sami si však zvládli až o milion let později.

Ohniště a díra ve stropě

hist2

Pokud se budeme držet přesné definice, pak krb je speciální zařízení určené k udržování ohně v domě. Za první krby tak můžeme označit otevřená ohniště, která byla již od starověku umísťována ve středu místnosti. To umožnilo lidem vyhřívání velkého prostoru a zároveň poskytovalo dostatek místa pro všechny okolo krbu. Kouř byl odváděn dírou ve stropě a tento způsob udržování ohně přetrval tisíce let. Ve chvíli, kdy začaly vznikat dvoupatrové domy však již odvádění kouře dírou ve stropě přestalo být tím nejvhodnějším řešením. Krby se tak přesunuly do rohu, později ke stěně místnosti a kouř byl odváděn mimo místnost zvenku postaveným komínem. Vzhledem k tomu, že se se lidé spoléhali na pouze na přirozený, stoupavý směr kouře, docházelo často k jeho vniku zpět do místnosti.

Komín ze dřeva? Proč ne?

hist3

Průlom nastal až v 15. století, kdy se objevily komíny vedoucí skrz střechu a sahající až nad ní, takže docházelo k lepšímu odvodu kouře. Nebudeme nijak výrazněji rozebírat, že v té době se často používaly zejména dřevěné či hlinito-dřevěné komíny. Když už jste nevyhořeli, neměli jste alespoň v domě kouř. Došlo tak opět na stavbu komínů z vnější strany budov, aby se mohly v případě potřeby rychle strhnout. Ruku v ruce s tím ale samozřejmě docházelo k neustálému zlepšování návrhu krbů. V roce 1678 vznikl vylepšený rošt na dřevo, který umožnil větší přístup vzduchu a tím lepší hoření, ale díky proudění vzduchu i lepší odvod kouře. V roce 1796 přichází na svět nový design krbu, který pomocí svého tvaru skvěle odváděl kouř. Vysoký krb s nízkým topeništěm snížil rizika vzplanutí komína, což umožnilo jeho začlenění přímo do stavby domu. S mírnými změnami vydržel tento design až do dvacátého století.

V dnešní době jsou krby zejména dekorační záležitostí a technologický pokrok vede k tomu, že si je můžete pořídit do jakékoliv místnosti, nebo si je třeba postavit na jídelní stůl. A pokud si přeci jen chcete pořídit krb pro vytápění svého domu, nezapomeňte na kvalitní krbovou vložku.