Trochu podrobněji o revizích komínů a kotlů

kominik1

Doby, kdy bylo vytápění domu a vše co s ním souvisí výlučnou záležitostí majitele, do které mu nikdo nemá a nesmí mluvit, jsou již dávno minulostí. Naše dnešní životy žijeme ruku v ruce s regulacemi a nařízeními v dobrém i špatném, ty se potom týkají i kotlů a komínů. Co konkrétně to ale znamená a co majitelům domů ukládá zákon doopravdy?

 

Povinnosti majitelů kotlů

 kominik2

Všichni majitelé kotlů na pevná paliva nebo podnikatelé provozující kotle plynové mají povinnost nechat si každé dva, resp. tři roky provést kontrolu kotle a doklad o kontrole mít k dispozici pro případ, že si jej někdy v budoucnu vyžádá příslušný obecní úřad. Ten, kdo danou povinnost nesplní, riskuje pokutu až dvacet tisíc. Další pokuta, tentokrát padesátitisícová se navíc vznáší nad každým, kdo by ve svém krbu topil zakázanými palivy.

 

Vlastní kontrola probíhá tak, že revizní technik kontroluje těsnost a dokonalou celistvost všech spojů a svarů. Kontrola dále pokračuje zhodnocením funkčnosti řídící jednotky, regulátoru, podavače a skladování paliva ale kontrolor má povinnost zaměřit se i na skutečně spalovaný materiál. Revizního technika vám doporučí buď přímo výrobce kotlů, nebo si ho lze vyhledat na příslušném webu Hospodářské komory.

 

Jak na komín?

 kominik3

Zapomínat se nevyplatí ani na komín. I v tomto případě může mít zanedbání povinností nepříjemné následky, pokuta ve výši 10 000 korun (100 000 korun v případě firem) je ve skutečnosti ta lepší varianta. Špatně nebo vůbec nečištěné spalinové cesty mohou především způsobit požár, a pokud pojišťovna následně zjistí porušení povinností ze strany majitele, ten může velmi rychle očekávat odmítnutí plnění.

 

Povinnost čistit komín je stanovena na třikrát ročně v případě celoročního provozu topidel na pevná paliva, dvakrát ročně u kapalných paliv a jednou ročně u paliv plynných. Čištění mohou majitelé provádět svépomocí, jednou ročně nicméně musí pozvat kominíka, který provede revizi a vydá majiteli certifikát. K tomu je však oprávněn pouze kominík s příslušným živnostenským oprávněním, je proto třeba dát si pozor na podvodníky. Certifikát od někoho takového je totiž pouze bezcenným cárem papíru.

 

V případě kotlů a komínů může mít nedodržování pravidel opravdu ošklivé následky, nepodceňujte proto jejich kontrolu a údržbu!