Izolace krbu

5

Izolace krbů je stejně důležitá, jako jeho ostatní součástky. Bez dobré izolace krb pravděpodobně fungovat bude, ale jeho provoz se řádně prodraží, bude nebezpečný a při zatápění rozhodně nebudete mít žádnou radost. A proč?

 

Škody na majetku i životech

6

Začneme tím nejméně veselým, ale nejdůležitějším tématem. Česká státní norma, která se věnuje krbům a jejich stavbám, v sobě krom jiného obsahuje následující informaci (zde uvedenou ve zkráceném, zjednodušeném znění): Pokud krb sousedí s podlahou, stěnou, nebo stropem, musí od nich být izolován tak, aby jejich teplota nikdy nepřesáhla 50 °C. V případě stěny pak musí být vždy zachována i vzduchová izolace, tzn. mezera mezi krbem a stěnou. Důvod je jasný – při absenci izolace by velmi snadno došlo k zahřívání sousedících ploch a jejich následnému vznícení. Následky si jistě každý dokáže představit.

 

Průvan v peněžence

7

Dalším faktorem jsou náklady na provoz krbu. Pokud vám bude teplo unikat z krbu ven jinudy než má, bude to pochopitelně znamenat tepelné ztráty. Primárně tedy utratíte víc peněz za topivo, kterého spotřebujete víc, než byste museli. Sekundárním nežádoucím jevem je pak to, že krb budete muset přetápět, abyste z něj dostali teplo, které chcete. A to má pochopitelně neblahý vliv na jeho stav a životnost.

 

Špína a prach

8

Třetím, nejméně závažným, ale nejvíce znatelným problémem je pak to, že při každém zatopení se vám budou z netěsných spár a spojů uvolňovat nepříjemné pachy, kouř a částečky sazí a popela. Nic příjemného, ale také nic co by nešlo jednoduše vyřešit dobře udělanou izolací. K té je zapotřebí hlavně dvou věcí. První je kvalitní materiál s dobrými izolačními vlastnostmi - tudíž dobré izolační desky, vaty, tmely, malty, lepidla, šňůry a podobně. Tou druhou jsou pak šikovné ruce a zkušenosti s izolováním krbových vložek. A oboje dnes není žádný problém sehnat.