Materiál na stavbu krbu

9

Kdo chce mít doma krb, nemusí už nutně spoléhat na specializované firmy a nabídky jejich katalogů. Kdo si troufne, může si krb postavit sám, vlastníma rukama. V obchodech jsou už běžně k dostání veškeré potřebné materiály a prostředky.

 

Krbová vložka

 10

Samotnou krbovou vložku patrně konstruovat a vyrábět nebudete a koupíte již hotový výrobek. Nejčastěji zřejmě vložku svařovanou litinovou, která má výborné vlastnosti a odolnost. Pokud nemáte příliš vysoké nároky, nabízí se i levnější, byť ne tak kvalitní ocelová varianta.

 

Z čeho postavit obestavbu?

 11

Větší zábava nastává při volbě materiálu na krbovou obestavbu a zástavbu, neboť jistě nechcete mít krbovou vložku postavenou jen tak. V katalozích a prodejnách narazíte nejčastěji na šamotové cihly, standardní krbové (kamnářské) cihly, nebo takzvané akumulační tvarovky. Výhodou posledně jmenovaných je velmi výhodná vlastnost – uchování a následné vypouštění tepla do prostoru ještě mnoho hodin (v závislosti na hustotě materiálu) po skončení hoření. V žádném případě ale nešetřete a nesnažte se obestavbu udělat z obyčejných pálených cihel. Jejich tepelná odolnost zdaleka nedosahuje hodnot, které potřebujete.

Krom cihel můžete použít i speciální desky. Vybírejte vždy ty s dostatečnou tepelnou odolností, pevností a zpracovatelností, ať je můžete bez potíží upravit pilou nebo bruskou na požadovaný tvar a velikost. A vyplatí se podívat i na jejich složení a nezávadnost vůči přírodě a lidskému zdraví. Při topení může vlivem vysokých teplost dojít k uvolňování mikroskopických částeček do ovzduší, což nemusí být vždy šetrné vůči vašemu zdraví.

 

Nezapomeňte na kvalitní izolaci

12

Samostatnou kapitolou je pak izolace. Na tu nikdy nezapomínejte a to nejen v souvislosti s ochranou před popálením a požárem. I veškeré výplně, spáry a přechody izolujte materiálem, který je k tomu určený. Jen tehdy budete slavit úspěch a váš krb vám bude dlouho a dobře sloužit.