Jak udržovat krby přes zimu?

New Project (13)

Topná sezóna se pomalu ale jistě dostává od obrátek a ti zkušení dobře vědí, že nejen topením živ jest krb a že teplo a dobře fungující krb není zadarmo. Že je zkrátka potřeba se o krb starat a pečovat, v zimě pak víc než kdy jindy. A jelikož opakování je matka moudrosti, pojďme si ve stručnosti říct, na co není radno zapomínat.

Uklízet a čistit

New Project (14)

Spousta problémů vzniká zanášením vnitřních prostor krbu a krbových vložek sazemi, popelem a drobnými zbytky topiva – a to včetně kouřovodů. Tomu se při topení v krbu nevyhneme nikdy, ale lze velkou část eliminovat pravidelným čištěním, vymetáním a vybíráním zbytků. Obecně platí, že čím menší krb nebo vložka, tím častěji je potřeba úklid provádět. K tomu by se v každém případě měly používat přípravky a nástroje k tomuto účelu určené, skvělou službu například prokáže kvalitní vysavač popela. V dobře vyčištěném krbu se lépe a šetrněji topí, nehledě na to, že při následné revizi komína nebudete nepříjemně překvapeni jeho stavem.

Pravidelná kontrola

New Project (15)

V rámci pravidelné zimní údržby je také dobré zkontrolovat veškeré dostupné panty, pohyblivé části, mechanismy dvířek, průduchy a záklopky. Zvýšenou pozornost věnujte těsnění, těsnícím šňůrám a v případě potřeby je vyměňte. A není rozhodně na škodu si prostudovat manuál výrobce a řídit se jeho pokyny. Při promazávání kloubů a pantů používejte vždy vazelínu s vysokou teplotní odolností, jinak se kýžený efekt nedostaví. Na sklo a skleněné části opět používejte pouze speciální čisticí prostředky a nezapomínejte, že skleněný průzor do krbu vám může leccos napovědět – jeho nadměrné zanášení a nepřirozené zabarvení obvykle značí cosi podivného co se děje uvnitř krbu.

Nebojte se zeptat

New Project (16)

A závěrem rada prostá, leč k nezaplacení. V případě, že si nejste jistí jak postupovat, nebo řešíte problém s neznámou příčinou, neostýchejte se zeptat. Výrobce, servisní společnosti, kominíka – krb není stokorunová položka a jistě chcete, aby vám dlouho a dobře sloužil