Krbové vložky s teplovodním výměníkem

ss

Krbové vložky s teplovodním výměníkem se od poněkud rozšířenějších teplovzdušných vložek liší konstrukcí a způsobem rozvodu tepla. Obsahují speciální výměník na vodu, kterou ohřívají a následně posílají dál do radiátorů či bojlerů. Obsahují tedy přípojku na rozvod teplé vody a tudíž je jejich zástavba o něco složitější a náročnější. A to především, pokud už není tento rozvod hotový, nebo je třeba jej rekonstruovat či rozšiřovat.

Výhodné a ekonomické

22

Pokud tedy uvítáte možnost kromě vzduchu jednou ranou vyřešit i ohřev vody a neodradí vás menší počáteční nesnáze, jsou pro vás vložky s teplovodním výměníkem to pravé. Jejich provoz je ekonomický, a i když je doba vytápění o něco delší než u teplovzdušných variant, jsou oblíbenou a častou volbou při realizaci nízkoenergetických staveb. Předpokládanou energetickou náročnost mějte ostatně na paměti vždy a před realizací vždy konzultujte se specializovanou firmou – je potřeba si dobře rozmyslet jaké prostory budete vytápět a kolik teplé vody a jak často budete potřebovat. Správně navržená a dimenzovaná topná soustava a výkon krbové vložky je základ dlouholetého bezproblémového a ekonomického provozu.

Vyšší pořizovací náklady

New Project-15

S tím také souvisí jistá nevýhoda těchto systémů. Jsou o něco složitější, sofistikovanější a zakoupením a instalací samotné vložky práce nekončí. Pro jejich provoz budete potřebovat také řadu příslušenství – ventily, čerpadla, termostaty a jiné. Zaberou tím pádem také větší prostor a neobejdete se dle litery zákona bez připojení na kanalizaci a samozřejmě také přívodu studené vody. Systém je také závislý na přívodu elektrické energie a tak je také rozumné mít záložní systém pro případ delšího výpadku elektrické energie. Není tedy jednoduché jednoznačně říct, zda je pro vás tento typ vložky vhodný, či nikoliv. Zásadní je v tomto případě dobrá kalkulace nákladů, jejich návratnost a v každém případě odborná rada specialistů.