Teplovzdušné krbové vložky

a

Teplovzdušné krbové vložky tvoří spolu se svými teplovodními kolegyněmi asi nejzákladnější a nejpočetnější skupinu krbových vložek. A právě těm teplovzdušným se budeme věnovat – mají svoje specifika, výhody i nevýhody.

Proč teplovzdušné?

1

Samotná konstrukce teplovzdušných krbových kamen je tvořena zejména krbovou vložkou a teplovzdušným výměníkem tepla. To je v podstatě systém průduchů a komor vedoucích kolem samotného topeniště kamen. Hlavní funkcí výměníku je pak „nasávání“ tepla z ohně a jeho distribuce skrz zmínění komory a průduchy buď přímo do místnosti, nebo do následného vytápěcího systému. Další průduchy zase přijímají studený vzduch a následně jej ohřívají. Jediné, co vás tedy může při jejich zástavbě omezovat, je nutnost připojení na komín. Jinak nevyžadují žádné speciální stavební ani konstrukční úpravy a proto jsou velice oblíbené a rozšířené. Tomu odpovídá i jejich široká nabídka na trhu, s cenou začínající už na několika tisících.

Výhody …

aa

K jejím nesporným výhodám patří ekonomický provoz, krom velice nízkých pořizovacích nákladů potom dokáží běžný interiér vytopit za velice krátkou dobu. To se hodí především pro objekty, kde netopíme dlouhodobě, ale chceme tam mít rychle teplo – ideálně tedy pro chaty a chalupy. Můžeme je také velice úspěšně používat jako druhotný zdroj teplo ke stávajícímu topnému systému. Při správně navržených a fungujících rozvodech pak není problém úspěšně vytápět více místností centrálně, z jednoho místa.

… a nevýhody

e

Jako nevýhoda se může jevit průvodní jev tohoto systému, a sice nepřetržitá cirkulace vzduchu. To sebou nese bohužel i víření prachu, různých nečistot a pachů z jiných částí domu a také vysoušení vzduchu. Obojímu se lze velice úspěšně bránit zakoupením vzduchových filtrů a zvlhčovačů vzduchu, případně také častým větráním. Jak je vidno, výhody jasně převažují a teplovzdušné krbové vložky vám přinesou nejen kýžené teplo, ale i finanční úsporu a krásný pohled do plápolajícího ohně.