Obezdění krbové vložky s výměníkem

New Project (14)

Náš národ je stále národem kutilů a koumáků a leckoho láká představa, provést si obezdění krbové vložky sám, vlastníma rukama. Inu, rozhodně to není nemožné a koneckonců nikdo nevyhoví vašim představám a požadavkům lépe, než vy sami. Obezdívka krbové vložky je navíc užitečná i pěkná na oko. Musí se ovšem udělat poctivě a pečlivě, je třeba dbát některých zásad a vyhnout se jistým chybám.

 

Investujte do kvality

New Project (17)

Základem všeho, co se jakýchkoliv staveb týká, je dobré plánování. Pokud jste v tomto oboru nováčky, nechte si poradit. Mějte jasnou představu o tom, co chcete, a konfrontujte tuto představu s požadavky a parametry krbové vložky a obezdívky samotné. Mějte na paměti, že je nutné dodržet určité rozměry a rozestupy, co se izolace, odvětrávání a podobně týká. Nezdráhejte si nakreslit plán stavby – pomůže vám to odhalit případné nedostatky a lépe naplánovat množství potřebného materiálu.

Materiál je druhým stavebním kamenem vašeho úspěchu. I zde se nechte inspirovat a poraďte se, ale jen na vhodných místech. Nedejte se zlákat zaručenými radami, jak ušetřit na materiálu – nevyplácí se to. Cihly z pórobetonu do obezdění v žádném případě nepatří, i kdyby se pyšnili označením „protipožární“. Neznamená to, že jsou vhodné pro tento druh staveb. Můžou sice nějakou dobu fungovat, ale dříve či později začnou degradovat, praskat a drolit se. Nehledě na to, že jejich bezpečnost opravdu není tak vysoká a z hlediska ceny se již také nejedná o žádnou velkou výhru. Totéž se pak týká malty, lepidel, omítky…vše musí být určeno pro stavbu a vyzdívání krbů.

 

Dbejte na perfektní těsnost

New Project (11)

Při samotné stavbě pak nezapomeňte na dobrou izolaci od podlahy a stěny za krbem. Mějte na paměti, že obezdívka by se nikde neměla dotýkat konstrukce vložky, ale měla by mezi nimi být minimálně tří milimetrová mezera. A obzvlášť záležet si dejte na odstranění veškerých netěsností, než začnete s vyzdívkou sopouchu a dokončovacími pracemi.