Bezpečnostní předpisy a tipy pro krb

Všichni známe pořekadlo o tom, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán a od malička dětem vštěpujeme zásady bezpečné manipulace s ohněm. Ale ruku na srdce, i jako dospělí velmi často v této oblasti riskujeme. V tomto případě je řeč o majitelích a provozovatelích všech druhů krbů. Ty jsou dle statistik velmi častou příčinou požárů v domácnostech, komerčních prostorách a ubytovacích zařízeních. A tyto požáry sebou samozřejmě nesou škody na majetku, zdraví a bohužel i lidských životech. Proto není na škodu si připomenout několik zásad pro bezpečné fungování krbů a krbových kamen.

 

Než položíte první cihlu

Ačkoliv to zní podivně, mnoha problémům můžete předcházet ještě než samotný krb stojí. Z hlediska bezpečnosti je nezbytné si dobře rozmyslet, kde bude krb stát. Musíte zohlednit nejen napojení na komín, ale také dodržet bezpečnou vzdálenost od hořlavých materiálů jako je dřevěný nábytek, obložení stěn, závěsy, záclony, knihy a podobně. 

 5_1

Materiál a stavba

Dalším krokem k bezpečnému krbu je pak jeho stavba, potažmo použitý materiál. Je zcela zásadní použít stavebniny, které jsou k tomuto účelu určené, to znamená s dostatečnou teplotní odolností. V žádném případě nemá smysl použít levnější náhražky a běžné materiály, dosti razantně tím zvyšujete riziko požáru a zároveň znatelně snižujete životnost krbu. Nehledě na to, že výměna vydroleného těsnění nebo popraskaných cihel není úplně jednoduchá záležitost.

 

Revize a čištění

Co se týče samotného používání, i zde je samozřejmě spousta bodů, které nám mohou pomoci se vyvarovat různých nehod. Před uvedením krbu do provozu je potřeba provést revizi krbové soustavy včetně komínu; a to osobou k tomu způsobilou. Tuto kontrolu byste pak měli pravidelně opakovat, nejméně s roční periodou. Pokud ale krb používáte velmi často a intenzivně, je na místě kontrola častější.

Dle zatížení krbu je potřeba také pravidelně krb čistit a provádět základní údržbu. To vám dlouhodobě pomůže udržovat krb a komín v nejlepším možném a hlavně bezpečném stavu.

 6_1

Další rady a tipy

Z dalších bezpečnostních zásad chceme ještě zmínit, že je důležité pro topení používat jen vhodné a kvalitní palivo. Krb byste také neměli nechávat dlouhodobě bez dozoru, i když je zdánlivě vyhaslý – pod vrstvou popela se stále mohou skrývat žhavé uhlíky, které mohou napáchat velké škody, pokud necháte dvířka krbu otevřená. Děti a domácí mazlíčky pak nejlépe ochráníte před spálením vhodnou zábranou.

Přejeme vám tedy, aby se pro vás krb stal zdrojem potěšení a pohody, nikoliv problémů a nepříjemných zážitků.