Kontrola a čištění komína: Pro správný a bezpečný provoz krbu

Komín je velmi důležitá, ale zároveň také velmi často opomíjená součást krbové soustavy. Udržovat komín v dobré kondici je nezbytné pro správné fungování krbu a také pro jeho bezpečný provoz. Celková péče a údržba se tak nekončí u prostoru kamen, ale měla by sahat mnohem dál. Na co tedy při této činnosti nezapomenout a proč ji provádět?

 

Vliv na funkci krbu

V prvé řadě je nutné si uvědomit, že komín má přímý vliv na spalovací procesy v samotném krbu. Primárně slouží k odvodu kouře a spalin a pokud je všechno v pořádku, není třeba nic řešit. Problém nastává v momentě, kdy se v krbu začnou hromadit saze, popel a všemožné jiné nečistoty. Vnitřek komínu se začne pomalu zanášet a ucpávat.

To má několik nepříjemných následků. Ten relativně méně závažný je, že komín ztratí tah a schopnost řádně odvádět kouř a jiné zplodiny pocházející z procesu spalování. Tím pádem se může stát, že se kouř „vrací“ zpátky do kamen, což vede ke snížení schopnosti správně spalovat topivo. Ve finále tak krb ztrácí výkon, rychleji se opotřebovává a line se z něj nepříjemný (vůči zdraví nepříliš šetrný) pach, případně rovnou kouř. Další zanášení komínu tím nabírá na obrátkách a situace se v čas zhoršuje.

 1_1

Riziko požáru

Zatím se však stále jedná víceméně o estetickou a ekonomickou záležitost. Celá věc však může skončit mnohem hůř. Poměrně snadno se tak může stát, že nahromaděný odpad v komíně vlivem vysokých teplot vzplane, což není žádná legrace. V lepším případě to odnesete pořádným leknutím a očouzenými stěnami, v horším pak může dojít i na rozšíření ohně na okolní plochy komína. Následky si jistě každý dokáže představit.

 2_1

Jak předejít nehodám?

Prevence je tedy v tomto případě na místě a v žádném případě se nejedná o nějaké složité zákroky. Jako naprostý základ je třeba provést před uvedením do provozu revizi celé soustavy, včetně komína. A to včetně jeho fyzické kontroly. Ty by pak měly probíhat na pravidelné bázi, nejméně pak jednou ročně. Pokud je však váš krb enormně vytížený, je na místě také zvýšit frekvenci kontrol. Ty musí provádět odborník a musí obsahovat také kontrolu těsnosti, pevnosti stěn, prasklin a podobně.

Sami si však můžete ušetřit spoustu práce a nákladů tím, že budete provádět pravidelné čištění krbu a drobnou údržbu, kterou zvládnete svépomocí. Zde byste se měli odpíchnout od návodů a pokynů výrobce krbu a pořídit si některou ze sad určenou právě na čištění a drobné opravy krbů.

Protože pouze tehdy, budete-li dodržovat všechny předepsané kontroly, čištění a způsob vytápění, si můžete říct, že se na váš krb a komín můžete spolehnout a že jste udělali maximum pro jeho bezpečný provoz.