Jaký výkon kamen zvolit a jaká budou pro Vás ta nejvhodnější?

Kamna jsou stále a pořád oblíbeným prostředkem pro zajištění tepla, případně i teplé vody. Mnoho domácností sahá po tomto řešení; ať už v novostavbách, nebo v rámci rekonstrukce či obnovy interiéru. A není to vůbec špatná alternativa, nebo doplněk ke klasickému plynovému, nebo elektrickému vytápění. Musíte ale za každou cenu vybrat správný typ kamen, nebo lépe řečeno kamna s odpovídajícím výkonem. Ten totiž bývá často příčinou toho, že kamna nevytápí tak jak by měla, jejich životnost neodpovídá době deklarované výrobcem a spotřeba paliva také není zrovna optimální. A nutno dodat, že to obvykle není problém samotného zařízení, ale spíše v úvaze a kalkulaci jejich majitelů.

 

Proč je výkon tak důležitý?

V žádném případě není radno tento parametr brát na lehkou váhu a při výběru kamen se mu dostatečně nevěnovat. Zároveň by také bylo chybou si myslet, že když zvolíte kamna s vyšším výkonem, nemůžete udělat chybu. Pravdou je, že výkon nesmí být přemrštěný, ani nedostatečný – musí být zkrátka tak akorát.

Pokud výkon podceníte, budete muset kamna přetěžovat a přetápět, abyste dosáhli požadovaného tepla. Což se vám ale i tak nemusí dařit, a jediné čeho docílíte, bude už zmíněné snižování životnosti a pozvolné ničení samotných kamen i jejich komponent.

Druhým extrémem je naddimenzovaný výkon. Jestliže budete v kamnech trvale topit takzvaně „na půl plynu“, nikdy plně nevyužijete jejich potenciál, bude se vám hůře regulovat teplota a doba vytápění a provoz kamen nebude obecně nejekonomičtější.

 2_3

Co zohlednit při výpočtu výkonu?

Abyste si co nejpřesněji určili potřebný výkon, musíte v prvé řadě vědět, co budete vytápět. Přesněji řečeno počet místností a jejich rozlohu. Z těchto údajů si vypočítáte prakticky jen objem vzduchu, který budete ohřívat (vynásobením délky, šířky a výšky místnosti v metrech).

Tuto hodnotu je následně třeba vynásobit číslem, které představuje tepelnou ztrátu budovy. Tu už není tak jednoduché spočítat, přesnou hodnotu by vám byl schopen říct odborník po prohlídce objektu. Pro přibližný výpočet můžete ale použít obecné hodnoty – od 20 W za hodinu pro nízkoenergetickou budovu po 50–80 W za hodinu pro starší, neizolované domy a rekreační objekty. Vzorec pro jednu místnost tak může vypadat nějak takto:

 

Potřebný výkon = 5 m x 4 m x 3 m x 50 W = 3 000 W/hod = 3 kW

V tomto případě je třeba se dívat po kamnech jejichž jmenovitý (neboli nominální) výkon se pohybuje kolem 3 kW. Je dobré ještě vědět, že tento jmenovitý, resp. nominální výkon bývá cca 70% z maximálního výkonu.

 3_3

Přesnější odhad vyžaduje přesnější data

Takto se dá poměrně jednoduše odhadnout potřebný výkon a krbová kamna dle výkonu vybrat. Stále se však jedná o orientační hodnotu. Pokud chcete, nebo potřebujete mít řádově přesnější výpočet, potřebujete také více dat a zvážit více faktorů. V takovém případě už ale doporučujeme spolupráci s odborníkem, nebo specializovanou firmou.