Kdy je lepší krb a kdy krbová kamna

New Project-16

I když oba typy topidel mají stejnou funkci, tedy vytápění, oba mají drobné odlišnosti. Ať už jde o výkon, náročnost na komín a prostor nebo způsob vytápění. Všechny tyto odlišnosti mohou být zrovna u Vás klíčové a jejich opomenutí při plánování stavby může znamenat zbytečné finanční výdaje. Jaké faktory byste tedy měli mít při výběru na paměti?

Výkon

New Project-14

Při výběru musíme dbát na minimální, nominální a maximální výkon, kterých topivo dosahuje. V rozmezí minimálního a maximálního výkonu můžeme krb či kamna regulovat a na nominální výkon kamna či krb pracují při optimálních podmínkách. Kdybychom dosahovali nižších výkonů, krb či kamna budou dehtovat a naopak, kdybychom se snažili dosáhnout vyšších výkonů, krb či kamna přetopíme. Proto je nejlepší, aby potřebný výkon stanovil odborník.

Prostor

New Project-15

Kamna mají sice omezenou akumulační schopnost, ale dostatečný výkon na malé ploše. Jsou tedy vhodná do domů s centrálním topením pro přechodné období či „dotápění“ a do chat, chalup, kdy je nutné rychle objekt vyhřát. U krbu si můžete způsob vytápění vašeho domu zvolit. Od minimální akumulační schopností až po tu maximální. Dalším důležitým faktorem je průměr komína a jeho úprava. Kdy je vyšší finanční náročnost stavby komínu pro krbovou vložku než pro kamna.

Montáž

kamna2 
Co se týče montáže kamen, je velmi jednoduchá a časově nenáročná, kdy kamna pořídíme a postavíme na vhodnou podložku, dále je jen pomocí rour a kolen zaústíme do komína. U krbu je to poněkud náročnější jak u montáže, tak i u údržby a výměny topidla. U krbu je potřeba usazení krbové vložky a její zaústění do komína plus montáž obestavby. Montáž krbové stavebnice trvá přibližně 1 den, stavěného krbu i 4 dny. Dalším důležitým faktorem jsou finanční náklady na pořízení a instalaci. Ty u kamen jsou mnohem nižší v porovnání s krbem. Ke krbové vložce je totiž třeba i obestavba včetně materiálu a práce, či potřebná úprava komína.