Komíny na moderních střechách

Při stavbě komína je nutné předem zvážit jaké budeme používat palivo. Může se jednat o tuhá, kapalná nebo plynová paliva. Podle typu paliva se také liší parametry komínového průduchu. Pokud budeme chtít používat více druhů paliv, musí být v komíně pro každý druh paliva zvláštní průduch.

Umístění komína je možné prakticky kdekoli, buď se bude jednat o komín přistavěný, vestavěný nebo i samostatně stojící.

Materiál komína

Co se týče materiálu, lze komín vybudovat zděný, monolitický (železobetonový) nebo nejnovější systém tzv. montovaný komín (z více dílů převážně kovových).

Komín, jeho konstrukce a typy

Technologie výstavby komínů je různá, konstrukce komínů se skládá z:

  • komínový plášť - jednoplášťový (cementová malta)

                             - dvouplášťový (šamotový, nerezový, keramický)

                             - tříplášťový (speciální tvarovky, mezi pláštěm a vložkou vzduchová mezera)

  • komínový průduch -     kruhový01
  • čtvercový
  • oválný
  • obdélnikový

         - plynová paliva – min. průřez = 100 mm

         - kapalná paliva – min.průřez= 110 mm

         - tuhá paliva – mni.průřez= 120-140 mmm  

  • sopouch – slouží k napojení spotřebičů na komínový průduch
  • vybírací (vymetací) otvor
  • komínová hlava – zakrývá komín před deštěm, sněhem a jinými povětrnostními vlivy

 

Hlavním faktorem při stavbě komína je jeho správná výška nad střechou. Proto je nutné, aby část komína, která ční nad střechu, byla co možná nejodolnější vůči mrazu. Nejmenší dovolené výšky komína nad střechou u plochých střech (plochou střechou rozumíme všechny střechy do sklonu 20°), šikmých střech a vzhledem k nástavbám a sousedním objektům - viz obrázky:

 02_103

0405

06

Více informací o komínech najdete také zde.