Tepelný most u komínu – nepřítel vytápění

07
Co je tepelný most?

Tepelný most je konkrétní místo ve stavební konstrukci, kde se vytváří nejintenzivnější tepelný tok, než je v jeho okolí. Tento tepelný tok má různorodé příčiny a nastává z rozličných důvodů. Tepelný most, který vznikne stykem dvou konstrukcí (například dvou stěn), se nazývá tepelná vazba.

Typy tepelných mostů

Kromě klasických tepelných mostů, které vznikají vedením tepla, existují i tepelné mosty způsobené prouděním vzduchu. To je většinou případ, kdy chladný vzduch z exteriéru proudí do interiéru. Avšak existují i tepelné mosty, které vznikají prouděním vzduchu mezi tepelnou izolací a vnitřní povrchovou úpravou (třeba sádrokarton). Tyto tepelné mosty jsou velmi časté u lehkých konstrukcí, zejména u dřevostaveb (mezi něž se počítá i zateplené podkroví).

 

Odhalit existenci tepelných mostů vznikajících netěsnou konstrukcí a následným prouděním studeného vzduchu do interiéru není obtížné, jelikož postačuje v místnosti vyvolat podtlak a infrakamerou detekovat místa, kudy dovnitř proudí chladný vzduch z exteriéru. Lze však rovněž dobře využít zařízení blower door, které slouží pro kvantifikaci těsnosti budov. Odhalit proudění chladného vzduchu okolo tepelné izolace, když neproniká do interiéru, je však složitější. Nejvhodnější je provést dvě měření termovizí, jedno za bezvětří a druhé za větrného počasí a následně pak provedené termogramy porovnat.

Komín – příklad tepelného mostu

Tepelným mostům se nevyhýbají ani různé prostupy, jímž může být nepoužívaný nebo málo používaný komín, odvětrání kanalizace, prostup vytrubkování pro anténu... Význam těchto tepelných mostů z hlediska spotřeby energie na vytápění je jistě minimální, ale i tak může být dost závažný a způsobovat problémy.

Lze se setkat s případy rodinných domů, kde je krbový komín používán jen zcela výjimečně a sádrokarton okolo komínu je vlhký. Majitel takového domu může nabýt názoru, že mu okolo komínu zatéká. Vyřizování reklamace stavebních prací, pozvání klempířů a snaha provést opravu oplechování, jeho výměnu, či dokonce ani zatmelení silikonem nemusí daný problém zdárně vyřešit. Takový komín může procházet skrz tepelnou izolaci na půdičku a způsobovat lokální tepelný most. Doporučený postup v takovém případě spočívá v odstranění tepelného mostu, tedy např. v omotaní komínu na půdě minerální vlnou, čímž se sníží tepelný most na minimum a kondenzace vodní páry tedy přestane.

 08