Vytápění rodinného domu krbovými kamny s výměníkem

Krb a krbová kamna s výměníkem jsou v posledních letech velmi oblíbenou variantou pro vytápění a ohřev vody. A často se setkáváme s otázkou, jak krb na tuhá paliva obstojí coby primární prostředek pro vytápění rodinného domu. Pokusíme se ve stručnosti tuto problematiku shrnout a poskytnout základní informace, nápomocné při dalším rozhodování.

Podceňovaná technická stránka věci

V praxi se lze bohužel velmi často setkat se situací, kdy je vytápění domu krbovým výměníkem vnímáno jako příležitost a cesta k úsporám za energie. To samo o sobě rozhodně není špatná cesta a myšlenka, nesmí se nicméně zapomínat na zdánlivé detaily, které mohou mít ve finále dalekosáhlé následky.

Instalace výměníku (a to zejména ke stávajícímu, již zabudovanému krbu) není úplně jednoduchá záležitost. Tento systém vyžaduje kromě stavebních úprav také velké množství součástek a příslušenství. A právě zde je nutné si celou akci řádně rozmyslet. Do výměníkové systému totiž patří celá řada pojistných a jiných ventilů, čerpadel, kontrolních tlakoměrů a teploměrů a v neposlední řadě také expanzní nádoba.

Všechny tyto komponenty je třeba nejen nakoupit ve správní specifikaci, odborně namontovat, ale také dbát o to, aby relevantní části byly rozumně přístupné pro případ kontroly, revize, nebo výměny. Pokud si vše pečlivě zazdíte, v případě jakéhokoliv problému máte zaděláno na další pořádnou prácičku.

2b

Normy a předpisy

S těmito víceméně praktickými věci se váže celá řada legislativních náležitostí a požadavků norem. Vytápění pomocí výměníku je poměrně rizikový proces, kdy může snadno dojít k poškození majetku a zdraví. Pro eliminaci těchto rizik je třeba při instalaci zohlednit právě všechny tyto předpisy. A pokud toto není zrovna váš obor, je na místě si pro konzultaci zavolat kvalifikovaného odborníka.

Spolehlivost systému

Docela často se také mluví o kombinaci krbového výměníku s plynovým kotlem, nebo tepelným čerpadlem. Teoreticky se jedná o zajímavou možnost, prakticky však není úplně jednoduché tyto odlišné systémy plnohodnotně a bez ztrát propojit. Je také nutné si uvědomit, že výměníkové vytápění je prakticky závislé na elektrické energii, takže je potřeba počítat i s tímto faktorem, případně vyřešit funkční záložní systém.

Krbová kamna  s teplovzdušným výměníkem je tedy možné použít jako primární zdroj tepla pro rodinný dům. V cestě vám ale bude stát celá řada otázek a potencionálních komplikací. Zcela zásadní je tedy pro tento případ dobrý projektový plán a osoba, která vám bude schopna poskytnout kvalitní technickou podporu a pomoc při rozhodování. V opačném případě se z ekonomicky výhodného vytápění domu může stát velmi nepříjemná noční můra.