Zapojení krbu s výměníkem

8

Využití tepla krbu k ohřevu vody a vytopení celého domu je pochopitelně logický a ekonomicky velmi výhodný krok každého jeho majitele. Není to ovšem jen tak – je k tomu zapotřebí nejen teplovodní či teplovzdušný výměník, ale i jeho správné zapojení. Už mnohokrát jsme zdůrazňovali, že pečlivá, odborná a důkladná instalace krbu je nezbytně nutná pro jeho správné fungování. U zapojení krbu s výměníkem to pak platí dvojnásob.

 

Spočítejte si optimální výkon

 9

Jako vždy je alfou každého projektu dobré plánování. Výkon krbu se nerovná automaticky výkonu celého topného systému a na to je třeba brát zřetel. Nízký výkon vám neudělá dost tepla, předimenzovaný výkon zase zkracuje životnost krbu.

                 

Investice

Ani tady bohužel není možné se vyhnout počátečním investicím. Věci, jako je expanzní nádoba, oběhové čerpadlo a pojistný ventil, jsou povinné a mít je musíte. Dále byste pak měli zvážit, zda obětujete i nějakou tu korunu na pořízení expanzní nádoby, která vám poskytne zásobu horké vody i době kdy zrovna netopíte, nebo záložního zdroje. Ten vám ušetří spoustu starostí při výpadku nebo odstávce elektrické energie. V případě že nebudete mít bezpečnostní ventil, který vroucí vodu vypustí, můžete mít totiž při nefunkčnosti čerpadla zaděláno na problém.

 

Nechte si poradit

 10

Problémy paradoxně může způsobit i studená voda – při dosažení rosného bodu se totiž začne srážet na stěnách výměníku, postupně vytvářet jeho nechtěnou izolaci a časem i zanášet komín. Myslete tedy i na vhodný systém přemostění, který zajistí vhodnou teplotu vody. Důležité je také vědět, že bojler pro ohřev užitkové vody by měl být zapojen tak, aby do něj šlo teplo přednostně, což klade občas nároky na místo a stavební úpravy. Jak je vidno, potencionálních problémů je více než dost, Je tedy opravdu rozumné, aby toto zapojení prováděla osoba, která na to má tu správnou kvalifikaci a znalosti.