Zásady stavby krbu

New Project (12)

Každý, kdo touží po krbu, má v zásadě dvě možnosti. Buďto se obrátí na specializovanou firmu, která vše zařídí – od výběru vhodného typu, dodání samotného krbu nebo krbové vložky, až po její zapojení a obezdění. Varianta elegantní, rychlá a vcelku jednoduchá. Druhou možností je pak řešení svépomocí. To obnáší naplánování stavby, nákup materiálu a pak stavba a zapojení samotné. Krom pocitu z dobře odvedené práce vás pak může hřát i jistá finanční úspora. Ta by ale nikdy neměla být dosažena za cenu kompromisů v kvalitě a bezpečnosti.

 

Myslete na svoji bezpečnost

New Project (15)

Pro úspěšnou stavbu krbu nepotřebujete jen materiál, znalosti a šikovné ruce, ale také jistou znalost naší legislativy. Každý, kdo se do takové akce pustí, by si měl předem nastudovat minimálně dvě zásadní normy, které se věnují navrhování a provádění krbů (ČSN 73 4230) a komínům a kouřovodům, bez kterých se také žádný krb neobejde (ČSN 73 4201). Při stavbě krbu totiž může lehce dojít k zanedbání bezpečnostních zásad, což může mít fatální následky nejen pro krb samotný, ale i pro celý dům, jeho obyvatele nevyjímaje.

 

Jen schválené materiály

New Project (13)

V každém případě dobře zvažte místo, kde krb postavíte. Existují určitá omezení stran rozměru místnosti, hořlavých materiálů použitých na zdi, stropy či podlahy. V každém případě tedy nesmíte zapomenout na nehořlavý podklad, který musí nejen pokrýt dosedací plochu krbu, ale také ji přesahovat. V případě obezdívky je pak nezbytné používat k tomu určené materiály, které jsou pochopitelně nehořlavé, teplotně odolné a po čase se nezačnou drolit a praskat.

 

Nezapomeňte na revize

New Project (9)

Kapitolou samo pro sebe je pak napojení krbu na komín – krom správného provedení je pro zahájení provozu nutné také schválení firmou nebo osobou k tomu oprávněnou. Bez něj nezískáte nezbytné osvědčení o shodě komínu se všemi závaznými požadavky.